Botox och Restylane

För injektionsbehandlingar samarbetar vi med Dr. Lennart Sandberg som har 18 års erfarenhet av behandlingar med fillers och botulinumtoxin. 

Kostnaderna för behandlingar kan variera mellan olika kliniker, Orsaken till detta kan vara många: 

  • Mindre erfarna sänker priset för att komma in på marknaden.
  • Man får betala för alla former av korrigeringar även om behandlaren gjort ett undermåligt arbete.
  • Behandlaren har låg grad av utbildning eller i värsta fall ingen utbildning alls.
  • Ofta anges lockpriser som sedan vid behandlingstillfället visar sig svar något helt annat.
  • Preparatet som används köps in via billigare och osäkrare importvägar. Pirat kopiering finns tyvärr.
  • Sprutor skall aldrig delas mellan kunder.
  • Du skall alltid kräva att se förpackningen och att den är oöppnad. Du skall se när förpackningen öppnas.

Restylane

Restylane Vital/Vital light Skinboosters 2500 kr/1ml
Restylane 3700 kr/1ml
Restylane Refyne (Emervel classic) 3700 kr/1ml
Restylane Lyft (Perlane) 3800 kr/1ml
Restylane Defyne 3800 kr/1ml
Restylane Volyme 3800 kr/1ml
Restylane Kysse 3800 kr/1ml

Botulinumtoxinbehandling

Beroende på omfattningen av behandlingen 2500-4500 kr
Bruxism (tandgnissling) 3500 kr

Ring för tidsbokning 08-640 80 70
Pris för konsultation 300 kr tillgodoräknas vid behandling som kan utföras direkt.